Bladen

Dit portfolio geeft een overzicht van de tijdschriften en kranten waar ik de opmaak van verzorg. Een breed palet: van (wetenschappelijke) vakbladen tot een Duitstalige krant voor laaggeletterden die lezen op A2 niveau.